Ако отговорите с ДА, дори и на три от посочените по-долу твърдения, по-скоро вече сте попаднали в лапите на това коварно състояние.

Може със сигурност да се говори за болестта депресия, ако симптомите ви съпровождат в продължение на две седмици или повече.

Започнете теста:

  • Често сте в потиснато, мрачно настроение.
  • Забелязвате, че сте загубили интерес към това, което по-рано ви е занимавало. С всеки изминал ден все по-рядко изпитвате удоволствие.
  • Храните се както преди, но масата на тялото ви или се е увеличила, или значително се е понижила. Чувствате постоянен глад или на- против губите апетит.
  • Безсънието или сънливостта са станали ваше обичайно състояние.
  • Постоянно изпитвате необичайна възбуда или вялост и затормозеност.
  • Често чувствате намаляване на силите си и бързо се уморявате.
  • Безпокои ви чувството за собствената ви непотребност, съзнанието ви необосновано се измъчва от чувство за вина.
  • Значително са се понижили интелектуалните ви способности, трудно концентрирате вниманието си и взимате решения.
  • Често мислите за смърт или самоубийство. Имали сте опити да сложите края на живота си.

Имате дълбока депресия, ако при вас са на лице не по-малко от пет от посочените симптоми едновременно (стига, разбира се, такива настроения да не са черти от характера ви).

Мрачното, потиснатото настроение е първият и задължителен сигнал за която и да е форма на класическа депресия.

И ако вече сте забелязали някои от посочените признаци у себе си, непременно потърсете специализирана помощ.

Хареса ли ви? #Споделете с приятели!


Вижте и други публикации по темата: #психология #депресия #приятество #настроение