ФОРМАТА НА ДЛАНИТЕ

Съществуват многобройни методи за класификация на ръцете, но най-просто е да разгледаме дали дланта е квадратна или продълговата и какво означава това.

КВАДРАТНА

Хората, които притежават така оформени длани, са земни, способни и практични. Те обичат предизвикателствата. Готови са, когато е необходимо, да се трудят продължително и усилено, за да постигнат целите си. Притежават много издръжливост и енергия.

ПРОДЪЛГОВАТА

Такива длани притежават хората на изкуството. Тези ръце са изпълнени и добре оформени. Техните притежатели не са така практични като тези с квадратни длани. Хората с продълговати длани се наслаждават, когато им хрумват нови идеи. Обаче тези идеи често остават само блянове и рядко се реализират. Такива хора са творчески личности, нежни, идеалисти.

ДЪЛЖИНАТА НА ПРЪСТИТЕ

След като разделихме хората в две категории спрямо формата на дланите, можем да внесем още детайли към личностните качества, като разгледаме и пръстите.

И по-точно дали са къси, или са дълги. Как да определим това? За повечето хора то е лесно различимо.

Но понякога е трудно да се реши към коя категория спада даден човек. За по-сигурно се измерва по следния начин - ако при сгъването им пръстите достигат повече от 7/8 от дължината на дланта, може да се твърди, че човек притежава дълги пръсти. Ала дори и този метод да не е безпогрешен, понеже при някои хора дланите и пръстите са по-гъвкави, отколкото са при други. Ако е толкова спорно и трудно да се определи дали нечии пръсти са дълги или къси, приема се, че са средни на дължина.

КЪСИ ПРЪСТИ

Хората, чиито пръсти са с малка дължина, обичат всичко да става по-бързо и често проявяват нетърпение към тези, които им отнемат прекалено много време.

Като се захванат за работа, я вършат енергично, но предпочитат да я приключат колкото може по-скоро. Приятно им е да са заети с нещо и понякога се захващат едновременно с няколко задачи. Често се случва да са по-добри в началото, отколкото в края на някоя дейност. Предпочитат общия, широк поглед върху задачите, но не им е приятно да се задълбочават в подробностите.

ДЪЛГИ ПРЪСТИ

Тези, които имат дълги пръсти, обичат да вършат работа, която е фина и увлекателна. Те са търпеливи и са склонни да й отделят толкова време, колкото е необходимо, за да се изпипа всичко както трябва. Радват се, когато доведат докрай това, което са започнали. Та са съвестни, отговорни и обичат да вникват надълбоко във всичко, за да разберат движещите сили в основата на нещата.

СРЕДНИ ПРЪСТИ

Всъщност на много хора пръстите не са нито дълги, нито къси. Те притежават смесица от качествата на описаните две по-крайни категории. Следователно те са способни в някой момент да проявят търпение, а в следващия да се окажат нетърпеливи. През повечето време те са съвестни и отговорни, но е възможно да претупат някоя работа, ако не им допада.

Дори само това, че знаете за ролята на дължината на пръстите, може да се окаже полезно във вашето ежедневие. Например ако трябва да чакате някъде на опашка, опитайте се да изберете гише, зад което седи касиер с къси пръсти. Тази опашка ще напредва по-бързо, отколкото онази пред касиера с по-дълги пръсти, който ще проверява всичко по два пъти. Касиерът с по-късите пръсти ще гледа колкото е възможно по-бързо да обслужи чакащите, а за касовия баланс ще се тревожи чак към края на работния ден. Но в други случаи е по-добре да предпочетете да сте пред гишето на чиновник, който внимава за всяка подробност. Тогава се спрете на онзи, който има най-дълги пръсти.

Хареса ли ви? #Споделете с приятели!


Вижте и други публикации по темата: #ръце #пръсти #хиромантия